Muzyka mp3 : Muzyka poważna

Muzyka poważna

Muzyka poważna jest to jeden z odłamów jeżeli chodzi o gatunki muzyczne. Zazwyczaj jest ona tworzona w celach artystycznych w związku z czym odtwarzana się na scenach teatralnych czy też operowych w przeciwieństwie do muzyki rozrywkowej czy też ludowej. Do tego typu muzyki zalicza się przede wszystkim utwory, które nadają się jedynie do słuchania. To jest kolejna różnica, która dzieli muzykę poważną a rozrywkową, do której z kolei można tańczyć. W czasie symfonii, koncertów czy też fug odtwarzana jest właśnie ta muzyka. Warto również zaznaczyć, że według innego podziału muzykę klasyczną czyli poważną odróżnia również instrumentarium czyli instrumenty, w których wykorzystywany jest tylko dźwięk, który uzyskuje się w sposób mechaniczny. Dzieła klasyczne są zapisane w postaci nut. Jest to brak jakiejkolwiek improwizacji zupełnie inaczej niż w jazzie. Cieszy się ona popularnością zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn w różnym wieku. Współczesna muzyka klasyczna jest tradycją wielowiekowej europejskiej muzyki.