Muzyka mp3 : Muzyka

Muzyka

Jeżeli chodzi o termin muzyki jest to nic innego jak sztuka organizacji strun głosowych w czasie. Jest to bardzo znana dziedzina sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Warto również wspomnieć o tym, że dźwięki to z kolei struktury fal akustycznych, które mają odpowiednio dobraną częstotliwość i amplitudę raz ciszę pomiędzy nimi. Jest to bardzo ważna sprawa z tego względu, że muzyka oddziały wuje na świadomość człowieka i taki jest jej właśnie cel. Jest to zjawisko odbierane subiektywnie zależnie od indywidualnych skłonności, wcześniejszych doświadczeń czy też społecznych kryteriów wartości. Na to jaka muzyka nam się podoba wpływa wiele czynników, które ciągle ulegają zmianom. Nie możemy zapominać o tym, że muzyka jest to również przejaw ludzkiej kultury. To właśnie ona towarzyszyła człowiekowi w jego pracy czy też w czasie wielu zabaw. Na początku była łączona z tańcem i ze słowem. Z czasem wykształciła się jako jedna z dziedzin indywidualnych sztuki i zdobywała popularność pośród szerokiego grona ludzi.