Muzyka mp3 : Struktury muzyczne

Struktury muzyczne

Jeżeli jest mowa o muzyce to nie możemy zapomnieć o tym, że dzieli się ona na poszczególne struktury muzyczne. W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu jest to właśnie rytm, melodia oraz harmonia. Elementy działu muzycznego porządkują materiał dźwiękowy, który z kolei jest tworzywem dzieła muzycznego. Jeśli więc współdziałają ze sobą wszystkie te elementy dzieło uzyskuje określony kształt. Do grona tych elementów zaliczyć będzie można również: melodykę, rytmikę, harmonikę, dynamikę, agogikę, artykulację czy też kolorystykę. Jest to szczegółowy podział ze względu na elementy dzieła muzycznego. Warto również wspomnieć o tym, że w współczesnej muzyce pojawił się również taki element jak akustyka, o którym nie było mowy wcześniej. Poszczególne elementy z kolei można podzielić na ich funkcję czy też na rodzaje. W związku z czym jest to bardzo rozległy temat więc warto dowiedzieć się o tym czegoś więcej a nasza wiedza nie będzie dotyczyła samych podstaw przez co sami mamy szansę dowiedzieć się wielu interesujących informacji.